Garantii

    Produsele sunt în conformitate cu standardele / normativele în vigoare, îndeplinesc conditiile de calitate corespunzătoare scopului pentru care au fost executate. Rezolvăm orice reclamatie referitoare la calitatea produselor pe baza facturii emise, în urma primirii si verificării produsului returnat. Reamintim: cumpărătorul are obligatia de a utiliza produsele în conformitate cu documentele tehnice!