Termeni și condiții (12 noiembrie 2020)

 

Definiții

Acest site este întreținut și administrat de SC OPTIMIT HIDRAULIC SRL, denumită în continuare Furnizor.
SC OPTIMIT HIDRAULIC SRL funcționează în baza Legii nr.31/1990 fiind persoana juridică română cu sediul în localitatea Oradea, jud. Bihor, Str Ogorului nr. 65F/3 și este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J05/1785/2004, cod fiscal RO 16814013.
Persoana fizică sau juridică care comandă și achiziționează produse prin intermediul site-ului optimithidraulic.ro, va fi denumită Client.
Termenul “site” folosit în acest document se referă la site-ul optimithidraulic.ro. Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, prețurile și celelalte informații care se găsesc aici , vor fi denumite în continuare conținut. Design-ul și conținutul site-ului aparțin în exclusivitate SC OPTIMIT HIDRAULIC SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.
Prin termenii “utilizator”, “vizitator” și “dumneavoastră” înțelegem toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează site-ul optimithidraulic.ro, indiferent de motiv.
Termenii “Regulament”, “Contract” și “Termeni și Condiții” se referă la prezentul contract de utilizare.
Prin termenul “date personale", înțelegem informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat personal. Acestea pot include numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, iar pentru persoanele juridice : numele societății , adresa sediului social, CUI –ul , nr. înregistrare Reg. Comerțului , adresa livrare , adresa de e-mail, numărul de telefon și datele de contact ale persoanei care reprezintă societatea.

Cuprins:

Acceptarea “Termenilor și condițiilor”
Drepturi de autor
Securitatea datelor personale și a informațiilor
Declinarea responsabilității
Acces și crearea unui cont
Politica de confidențialitate
Condiții Generale
Obiectul comenzii si locul îndeplinirii
Comanda
Prețuri
Livrarea si termenul de livrare
Plata
Politica de returnare a produselor
Garanții
Forță majoră
Dispoziții finaleAcceptarea “Termenilor și condițiilor”

Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc prezentul site. Accesarea site-ului și folosirea aplicațiilor sale presupun acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor publicate, având valoare contractuală deplină.
Accesând pagina “Termeni și condiții” puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi. Fotografiile si imaginile nu creează obligații contractuale fiind doar cu titlu de prezentare.

Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului este proprietatea Furnizorului sau a terțelor părți care și-au dat acordul pentru publicare și este apărat de legile în vigoare pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul furnizorului, a oricăror elemente din conținutul site-ului , se pedepsește în conformitate cu legile în vigoare .
In cazul in care constatați încălcarea drepturilor de autor, va rugam sa ne contactați la adresa office@optimithidraulic.ro.

Securitatea datelor personale și a informațiilor

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de furnizor, numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru confirmarea comenzilor și livrarea produselor comandate, în nici un caz nefiind furnizate/vândute unei terțe părți. Furnizorul nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Declinarea responsabilității

Conținutul site-ului a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateței informațiilor. Totuși erorile nu sunt imposibile. De aceea, Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește preturi, caracteristici, imagini etc. În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost greșit introduse în bazele noastre de date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, Furnizorul își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.
De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini de prezentare în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără o notificare prealabilă de către producători. Valoarea maximă a obligațiilor Furnizorului, față de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Furnizor de la clientul respectiv.
SC OPTIMIT HIDRAULIC SRL nu garantează disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate. Așadar, Furnizorul își asumă dreptul de a nu onora o anumita comandă în cazul în care respectivul produs dispare din oferta curentă.
Preturile publicate sunt informative si pot suferi modificări neanunțate.
SC OPTIMIT HIDRAULIC SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor și condițiilor.
SC OPTIMIT HIDRAULIC SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare anumitor link-uri publicate pe site.

Acces și crearea unui cont

Pentru a vă crea un cont pe site-ul optimithidraulic.ro sunteți obligat să furnizați datele personale așa cum sunt acestea specificate în formularul de înregistrare. În utilizarea serviciului sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră. De asemenea sunteți obligat să mențineți și să actualizați , atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete . Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, SC OPTIMIT HIDRAULIC SRL are dreptul să suspende sau să desființeze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului. Furnizorul poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dvs. la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.
Prin înregistrarea ca membru veți fi solicitat să vă alegeți un nume de utilizator ( adresa de e-mail ) și o parolă. Sunteți responsabil de păstrarea în siguranță a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfășurată sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastră.
Sunteți de acord să ne înștiințați imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator.
În cazul în care vă este suspendată calitatea de utilizator al site-ului, nu veți fi îndreptățit la primirea niciunei despăgubiri.

Politica de confidențialitate

Prin acceptarea termenilor și condițiilor, clientul își dă acordul ca SC Optimit Hidraulic SRL să proceseze date cu caracter personal ale clienților înregistrați pe optimithidraulic.ro. Scopul colectării datelor este: desfășurarea activității de comerț on-line(livrarea comenzilor) și marketing, reclamă și publicitate, activități de dezvoltare, administrative, cercetare de piață și statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
În vederea realizării activităților de mai sus, Clientul își dă acordul ca Optimit Hidraulic să poată furniza în condițiile legii datele cu caracter personal, de care a luat cunoștință, altor entități cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: companiile de livrare sau care întrețin sistemele IT ale OPTIMIT HIDRAULIC.
Site-ul optimithidraulic.ro poate fi folosit și fără a fi nevoie să ne furnizați date cu caracter personal (adresa, număr de telefon, etc.), însă dacă doriți să efectuați o comandă, va trebui să ne furnizați aceste date cu caracter personal. Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștință de cauză trimiterea lor către noi.
În afară de datele cu caracter personal, site-ul nostru colectează în mod automat o serie de informații anonime(IP, etc), care ne ajută sa analizăm funcționalitatea site-ului și cum putem să ne îmbunătățim serviciile. Atunci când vizitați site-ul este posibil ca aceste date despre dumneavoastră să fie colectate și de terți, precum sistemele de contorizare a traficului. De asemenea, în vederea desfășurării campaniilor de marketing digital, optimithidraulic.ro folosește cookies (Facebook, Google).
Pe baza unei cereri expediate pe adresa de e-mail office@optimithidraulic.ro, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
 - dreptul la informare (confirmarea faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate);
 - dreptul de intervenție asupra datelor transmise (în mod gratuit puteți obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 - dreptul de opoziție;
 - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
 - dreptul de a vă adresa justiției.

Condiții Generale

Prin trimiterea comenzii, clientul acceptă Condițiile Comerciale pentru achiziționarea de produse de la firma OPTIMIT HIDRAULIC SRL. Alte relații dintre client si vânzător sunt reglementate exclusiv în aceste Condiții Comerciale, fiind pentru ambele părți obligatorii. Condițiile Comerciale sunt valabile în prezenta variantă si în amploarea în care acestea sunt publicate pe site-ul www.optimithidraulic.ro la data trimiterii comenzii.
Prezentele Condiții Comerciale Generale reprezintă acordul de voință al OPTIMIT HIDRAULIC SRL, în calitate de FURNIZOR si FIRMA DVS., în calitate de CUMPĂRĂTOR, cu privire la operațiunea de vânzare a bunurilor si/sau de prestare a serviciilor convenite. Condițiile Comerciale Generale sunt valabile numai în situația în care între părți nu a fost semnat un contract separat cu privire la operațiunea mai sus menționată.

Obiectul comenzii si locul îndeplinirii

Obiectul comenzii reprezintă propunerea de vânzare-cumpărare a mărfurilor înscrise în comandă. Prin locul îndeplinirii se înțelege sediul firmei OPTIMIT HIDRAULIC SRL, de unde este eliberată marfa.

Comanda

Dacă alegeți anumite produse din oferta noastră si trimiteți o comandă electronică, eventual efectuați o comandă prin telefon (datele de identificare sunt completate de către operator), prin aceasta confirmați caracterul ferm al comenzii - propunerii contractului de vânzare-cumpărare. Comanda trebuie să conțină o identificare univocă a cumpărătorului: Numele sau denumirea entității, forma juridică, adresa, numărul de telefon, numărul de înregistrare la RC și CUI). Contractul de vânzare-cumpărare în sine ia naștere odată cu emiterea facturii pentru produsele concrete, în baza comenzii. Pentru încheierea acestuia, nu este necesară confirmarea formală din partea vânzătorului.
Pentru cazurile comerciale selectate, în special pentru cele mai exigente în ceea ce privește prețul, vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita cumpărătorului autorizarea comenzii în scris. În același timp, vânzătorul poate solicita cumpărătorului si acordarea unui avans. În cazul în care cumpărătorul refuză autorizarea comenzii sau acordarea avansului, comanda va fi considerată ca fiind invalidă.

Prețuri

Preturile produselor prezentate pe www.optimithidraulic.ro sunt stabilite în funcție de lista actuală de preturi a societății Optimit Hidraulic SRL si sunt valabile în momentul comenzii trimise sub formă de comandă electronică, ca preturi nete, fără TVA si taxe de transport. Preturile sunt afișate în Euro si vor fi calculate în lei la cursul BNR din ziua facturării. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica preturile, fără o notificare prealabilă.

Livrarea și termenul de livrare

Produsele convenționale vor fi pregătite pentru livrare în termen de 24 de ore, dacă acestea sunt în stocul furnizorului. Celelalte livrări de produse vor fi consultate cu cumpărătorul prin telefon sau sub o altă formă. Produsele sunt livrate prin intermediul furnizorului de servicii de transport al unei firme de curierat rapid, la adresa menționată de către cumpărător, sau cumpărătorul își va asigura transportul pe cont propriu, în timpul programului de lucru, de la 8:30 până la 17:00, în zilele lucrătoare. În cazul în care cumpărătorul va ridica produsele personal, va verifica si confirma corectitudinea livrării. Va prelua factura fiscala/avizul de livrare. Prin predare se înțelege predarea produselor firmei de curierat, sau transportatorului asigurat de beneficiar.

Plata

Plata pentru produsele comandate online se realizează în sistem ramburs sau prin transfer bancar. Prin transfer bancar se înțelege primirea a 100% din suma facturată, în contul firmei Optimit Hidraulic SRL înainte de efectuarea livrării. Factura emisă tine loc de contract de vânzare-cumpărare.
Pentru partenerii de afaceri permanenți, se poate conveni plata prin ordin de plată cu o anumită scadentă. Pentru modificarea condițiilor de plată este necesară o cerere în scris adresată conducerii societății Optimit Hidraulic SRL

Politica de returnare a produselor

Societatea noastra accepta returnarea anumitelor produse in urmatoarele conditii:.

  • cererea de retur (in scris, pe mail/fax sau telefonic) sa fie facuta in maxim 72 de ore de la data primirii produselor
  • produsele sa fie returnate in maxim 72 de ore de la data confirmarii cererii de retur
  • produsele sa fie nefolosite
  • nu se accepta returnarea produselor speciale sau aduse la comanda (produse care nu au fost pe stoc in momentul plasarii comenzii)
  • costurile de transport sunt suportate de catre client
  • daca una sau mai multe dintre conditiile de mai sus nu sunt respectate, returnarea poate fi totusi acceptata cu o penalizare intre 10% si 45% din valoarea produselor dupa analizarea starii produselor, cu conditia ca si clientul sa accepte aceasta penalizare. Daca returnarea nu este acceptata produsele vor fi returnate clientului, costurile de transport fiind suportate de catre acesta

Garanții

Toate produsele comercializate de către optimithidraulic.ro, beneficiază de condiții de garanție legala de conformitate cu legislației in vigoare si politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte. Factura reprezintă actul de garanție în cazul în care producătorul nu pune la dispoziție un certificat de garanție suplimentar.

Forță majoră

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.
Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Dispoziții finale

Orice altă problemă cauzată de conținutul, produsele sau serviciile prezentate pe webshop-ul Optimit Hidraulic și care nu este deja tratată în secțiunea de „Termeni și Condiții” se va soluționa pe cale amiabila în termen de 30 de zile lucrătoare de la notificarea în scris a problemelor, de către utilizator.